ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัครนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 25 มีนาคม 2563 มี 2 วิธี คือ
1. รับระเบียบการรับสมัครนักเรียนได้ที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เลือกวันมาสมัครเข้าเรียน สมัครเข้าเรียนตามวันที่ที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร (นำระเบียบการรับสมัครที่ระบุวันที่มาด้วย)
2. รับระเบียบการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์โรงเรียน www.sw.ac.th สมัครเข้าเรียน (นำระเบียนการที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาด้วย)


ดาวน์โหลดระเบียบการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์แนบด้านล่างไฟล์แนบ :


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool