ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
เนื่องจากทางโรงเรียนมีการจำกัดจำนวนการรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ดังนั้นผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องมารับระเบียบการที่ห้องอำนวยการโรงเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อจองวันสมัครเรียนและเพื่อเตรียมเอกสารตามที่ระบุในระเบียบการมาในวันสมัครเรียนได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมา

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ไฟล์แนบ :


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool