เรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกรุ่น ร่วมประชุม ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงเเรียนสัตหีบวิทยาคม เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า และการจัดงานคืนสู่เหย้า ท่านใดประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร 038-238525
อัปเดทเมื่อ : 04/05/2560
....................................................................................................................................................................................................
  ประกาศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมรับสมัครงาน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
อัปเดทเมื่อ : 26/01/2560
....................................................................................................................................................................................................
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมตามโครงการ" สานฝันสู่วันสอบ " เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเติมเต็มทักษะการทำแบบทดสอบระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
อัปเดทเมื่อ : 26/01/2560
....................................................................................................................................................................................................
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด
อัปเดทเมื่อ : 10/01/2560
....................................................................................................................................................................................................
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด
อัปเดทเมื่อ : 30/12/2559
....................................................................................................................................................................................................

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวระดับชั้นเรียน
เมื่อ : 10/05/2559
....................................................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มเขียนแผนและกิจกรรมปีการศึกษา 2559
เมื่อ : 10/05/2559
....................................................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มตัวอย่าง SAR ส่วนตัว
เมื่อ : 10/05/2559
....................................................................................................................................................................................................
   
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม การใช้งานโปรเเกรม SISA วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
อัปเดทเมื่อ : 23/05/2560
การประชุมคณะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้วรเวทมุนี
อัปเดทเมื่อ : 16/05/2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เเละ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
อัปเดทเมื่อ : 16/05/2560
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560
อัปเดทเมื่อ : 16/05/2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
อัปเดทเมื่อ : 31/03/2560
กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ และธรรมสัญญาจร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
อัปเดทเมื่อ : 06/02/2560
กิจกรรม BIO Gang Challenge 2017 สู่นักเรียนสายวิทย์-คณิต มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
อัปเดทเมื่อ : 02/02/2560
กิจกรรค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560 ณ กองร้อยปฏิบัติการจัดวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
อัปเดทเมื่อ : 02/02/2560
กิจกรรค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560
อัปเดทเมื่อ : 02/02/2560
กิจกรรค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 ณ สวนสยาม
อัปเดทเมื่อ : 02/02/2560
     
     
 
 
     

นายคงเดช โชติจำลอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

..................................................
กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์และ
การวางแผน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
กิจกรรมผ้ามัดย้อมหรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมร้องเต้นเล่นเกมส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดูทั้งหมดคลิกที่นี่
 
 
 
ฉบับที่ 4 เมษายน 2560