กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์และ การวางแผน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   
  กิจกรรมผ้ามัดย้อมหรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
  กิจกรรมร้องเต้นเล่นเกมส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2