นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้: ภาษาไทย