กำลังโหลด...
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
พิธีไหว้ครู หล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอิ่มเอิบ...
กิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสา รักษ์ป่าสิริเจริญวรรษ ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี...
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องสถานศึกษาสีขาว ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้วรเวทมุนี ...
กิจกรรมเเสงธรรมส่องใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 "ลาที ม.ปลาย โค้งสุดท้ายสู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอิ่มเอิบ...
กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต "วัยรุ่นวัยมัน ก้าวทันสังคมยุคใหม่ ใส่ใจหน้าที่" ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมวรเวทมุนี...
ทั้งหมด : 29 ข่าว หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] ... Next>>