ข้อมูลครูและบุคลากร จำนวน (คน)
  บริหารสถานศึกษา  
    ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
    รองผู้อำนวยการ 1
     
  ครู  
    ภาษาไทย 10
    คณิตศาสตร์ 11
    ภาษาต่างประเทศ 12
    วิทยาศาสตร์ 13
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12
    ศิลปศึกษา ดนตรี นาฎศิลป์ 6
    สุขศึกษาและพละศึกษา 5
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11
     
  ครูธุรการ 1
     
  เจ้าหน้าที่  
    สำนักงาน 3
    นักการภารโรง 5
    รักษาความปลอดภัย 1
    ขับรถ 2
     
  รวม 94